Religon/Kristendom

Tillbaka till kategorier

Ansgarskulten i Norden    
Helander Sven red.
Häftad A&W 1989 kyrkovetenskapliga studier 45. Svensk och latinsk text. - Sammanfattning på tyska med titeln: Der Ansgarkultur in Skandinavien. - Med kort sammanfattning på engelska. Som ny.
310 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Anvisning til et utvaldt theologiskt bibliothek    
Alnander Samuel Joh.
Andra avdelningen Om exegetiska theo- login. Tryckt hos Peter Hesselberg 1763. Privat klotband. Innehåller även: De trognas salighet i tid och evighet av Rambach 31 sid, 1832, och Öfversigt af Saint-Simonismen eller Framtidens Religionav Wetterling 24 sid, 1832. Namnteckning.
334 sidor
   PRIS  300 Kr / 32,6 €   

Aucas Downriver Dayumas Story Today    
Wallis Ethel Emily
Harper and Row Publishers, N.Y. 1973 Hardcover with dustjacket. First edition. "the continuing story of the bravery of Rachel Saint, missionary".
126 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Bibelkonkordans till Nya Testamentet 1981    
Åberg Kuno
SkeabVerbum 1982. Inbunden i blått konstläderband med skyccsomslag och i stort format. Gott skick.
553 sidor
   PRIS  250 Kr / 27,2 €   

Bibeln i bilder. Från skapelsen till urkyrkan    
Beck mWilliam F.
Multi-Language Publ. 2000. Häftad. 92 berättelser från Gamla och Nya Testa- mentet.ISBN 1931891087.
371 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Bibelsamtal med ungdom    
Sooy J.L.
INB.gulddekor på pärmen Bokförlaget Anskarius svartvita bilder illustrerad med 178 helsidesillustrationer af Gustav Dore gulnad ikanterna
424 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Bildatlas till bibeln    
Grollenberg Lucas
Klotryggsband Diakonistyrelsen 1961 illustrerad + kartor
190 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Bilder ur Kyrkans historia    
Ekström N.O.
Gleerups 1905. Klotband. Namnteckning. Bruksspår. Medbundet Bilder ur Svenska Kyrkans historia efter reformationen. Kartor.
161 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Birgittas värld    
Klockars Birgit
Pocker gebers 1973. Miljö, samhälle, tro tänkande och världsbild.
205 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Bref till en samvetsgrann Vän, som, genom att läsa V.R.s s.k. Bibellära om Kristus och Viktor Rydbergs uppsats om Jehovahtjensten hos hebréerna för babyloniska fångenskapen, erkännt sig blifvit "en man, som tviflar."    
Wieselgren P.
Handelstidningens tryckeri 1864. (Aftryck ur tidningen"Skolvännen" Ni 1-6, 1864). Häfte.
40 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Christelig kyrkohistoria ör skolan och hemmet    
Skarstedt E.W.
Gleerups 1862. Halvfranskt band med slitna hörn.
299 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Conversations with God book 2    
Walsch Donald Neale
Inb.skyddsomslag Hampton Roads 1997 ISBN 1-57174 056- 2 engelsk text namnad
263 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

De fyra evangelierna    
Cornell Henrik
Inb.utan skyddsomslag dekorerad pärm Svenska Journalen 1930 stort format Med bilder av målningskonstens främste
141 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

De fyra evangelierna På modern svenska    
Giertz Bo
Häftad Pro Caritate. 1979
167 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

De var själva med.     
Gustafsson/Sondén
Förl band m ill fr pärm, Gleerups 1961. Ögonvittnesskildringar ur den kristna kyrkans historia
210 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Den fornkristna kulturen    
Gough Michael
Inb.utan skyddsomslag Bonniers 1963 svartvita bilder Fem sekel historia,tro och konst namnteckning
244 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Den gamla psalmboken    
Möller Håkan & Vallqvist Gunnel red.
Förlagsband/skyddsomslag Svenska akademin samverkan med Atlantis, 2001. Den gamla psalmboken ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker
421 sidor
   PRIS  170 Kr / 18,5 €   

Den heliga Birgitta av Vadstena    
Jörgensen Johannes
klotband bonniers 1942 illustrerad
307 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Den långa resan  Visa bild på boken  
Alenius, Hans
Kartonnageband Liber 1981 fotoillustrerad. Bilder av pilgrimer. Allt sedan runristarnas tid har kristna människor från olika delar av världen vallfärdat till det Heliga Landet.
167 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Den Store Herrans Dag, För Guds Barn Ljuvlig och Frögdefull, men För alla Ogudaktiga Faselig och förskräckelig    
Wassenio Torstano J. Guds Ords ringaste tjenare i Wassenda församling wid Wennersborg
Eget förlag. Tryckt hos R.M. Lindh, Örebro, 1816. Samtida, slitet, halvfranskt band
484 sidor
   PRIS  400 Kr / 43,5 €   

Denhelige Frans af Assisi    
Jörgensen Johannes
Häftad Gyldendal 1942 svartvita bilder lite lös i ryggen nötti kanterna på pärmen dansk text ägarnamn
211 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Det började i Tarsus    
Svenson Sven
Förl band m skyddsomsl Harriers förlag Sthlm 1967. Förf har färdats i samma länder och vandrat i samma städer som aposteln Paulus.
310 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Det började i Tarsus     
Svenson Sven
Förlagsband Harrier, 1967 illustrerad.
310 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Evangelium enligt Jesus    
Mailer Norman
Pocker N&K 2000. Bara en riktigt oförskräckt författare vågar sig på att återberätta historien om Jesus.
224 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Fattiga & Rika    
Werner Mårten
Förl band m ill pärm,Interskrift 1990. Signerad av författaren
137 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Femtio år med Birgitta Birgittastiftelsen 1920-1970    
Lindblom Andreas
Häftad med skyddsomslag, Allhems förlag Malmö 1970. Ill i sv/v. Birgittastiftelsen 1920-1970
116 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Fri att vara kyrka    
Kulturdepartementet,Svenska kyrkan
Mjukband Svensk information 1999 svartvita illustrationer
111 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Fyra anderika böcker om en sann christendom hwartil kommit under namn af femte boken tre sköna anderika tractater    
Arndts Johan
Halvfransktband Beijers förlag, 1891 Ny upplaga. Inlagan delvis brunfläckad. Johan Arndts fyra anderika böcker om en sann Christendom, hwartill kommit, under namn af femte och sjette boken, åtskilliga smärre anderika traktater. Den äldre swenska öfwersättningen med originalet jemförd, rättad och förökad med åtskilliga här förut outgifna tillägg af C.O. Angeldorff.
1048 sidor
   PRIS  250 Kr / 27,2 €   

Fyra hundrade christliga berättelser    
Mau E.
Halvfransktband jönssonförlag 1872 + 12 sidor sakregister. Fyra hundrade christliga berättelser för ung och gammal. Lite nött rygg.
556 sidor
   PRIS  180 Kr / 19,6 €   

Fältandaktsbok    
Vinjetter:Haking Gunnar
Grönt konstläderband med gulddekor Diakonistyrelsens Bokförlag 1960
157 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Göteborgs stift 1885-1949    
Norborg Knut
Halvfransktband Pro Caritate 1949 illustrerad. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap.
480 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Heliga Birgittas reliker.    
Bygdén, Artur
Häftad Gleerups 1954 illustrerad. Svenska expeditionen för arkeologisk antropologi.
111 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Himmel och jord    
Munk Kaj
Inb.med linnerygg och hörn Raben & Sjögren 1.a uppl.1944
197 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Hoppet förbliver    
Munk Kaj
Privatinb.Almqvist & Wiksell 1942
186 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Högmässopredikningar Sednare delen    
Hagberg Carl P
Tryckt hos Olof Grahn, Stockholm, 1922. Samtida halvfranskt band med slitna hörn och överkant på ryggen. Tredje, översedda och tillökta, upplagan.
466 sidor
   PRIS  500 Kr / 54,3 €   

I Mästarens fotspår    
Halliday Sonia/Lushington Laura/Dowley Tim
Förl band med skyddsomslag, 4:o, Libris 1988. Ett bildverk om välkända platser i Jesu liv.
64 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Jesu liv i konsten    
Reuterswärd Patrik
Förl band m ill pärm, transparent skyddsomslag, 4:o Nationalmuseum/Sveriges Radio 1973.
127 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Jesus i konsten    
Denis Thomas
Förlagsband med skyddsomslag lite trasig Harris förlag 1980 illustrerad delvis i färg . namnteckning
157 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Jesus och Kristus    
Sörensen, Villy
Förlagsband/skyddsomslag Atlantis, 1995. En kritisk granskning för att urskilja den historiske Jesus från kristendomens Kristusgestalt
304 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Johan Henrik Thomander    
Gierow Karl Ragnar
Hft, Norstedts 1975. Fysionomi i tre belysningar i serien Svenska Akademiens Minnesteckningar.
357 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Johannes Paul 11 i Norden    
Red.Folkegård Jan m.fl.
Inbunden skyddsomslag Katolska Bokhandeln 1989 texter på de nordiska språken bilder från Påvensresa runt om i Norden
90 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Josef. Om Jesu far i Bibeln och den kristna traditionen    
Stobaeus Per
Artos 2014. Inbunden. Dekorerad kartonnage och i stort format. ISBN 9789175806754. Som ny.
239 sidor
   PRIS  210 Kr / 22,8 €   

Julevangeliet i konsten    
Romdahl Axel L.
Inb.skyddsomslag Wezäta Förlag 1950 bilder av gamla mästare svartvita opaginerad skyddsomsl.trasigt i kanterna
90 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Korset och hakkorset    
Ahlberg Alf
Särtryck ur "Varför svenska folket reagerar" 1941. Häfte. Ouppskuret. Mycket gott skick
24 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Kort Berättelse om then Luthersk-Evangeliska församlingen uti Salzburg, som utvisar / at hon der firar wid sielfwa Reformations Tiden år worden planterad, och sedermera, genom GUDS Nåd, öfwer 200.åhr, under många och swåra förföljelser uppehållen    
Utgifwen af P. E. och nu på Swensko öfwersatt af Ekman Carl
Cederholm, Finland 1732.Häfte.
40 sidor
   PRIS  400 Kr / 43,5 €   

Kristendomens genombrott i Sverige    
Palme Sven Ulric
Pocket Bonnier, 1959 illustrerad. Den stora omvälvningen i svensk historia: vikingatågen, missionen och det svenska rikets uppkomst. blyerts understukningar
168 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Kristens resa    
Bunyan John
Inb.utan skyddsomslag Torstens Hedlunds Förlag 1891 svartvita illustrationer utgiven i två delar slitna pärmar
311 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Kulturen 1955 Tema Bibeln     
Kjellberg Sven T
Förlagsband Lund Årsbok från kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, 1956 illustrerad delvis i färg. Tema Bibeln
205 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Lilla Katekes med förklaring    
Doct.Mårt. Luther
Gleerups förlag och Berlingska Boktryckeriet 1867. Enligt Kongl. Majt. befallning 7 juli 1841. Klotband i fickformat. Slitna pärmar.
144 sidor
   PRIS  400 Kr / 43,5 €   

Livsåskådningsfrågor    
Åberg Thorsten
dekorerat pappband Ehlins-Stockholm 1952 svartvita foton ex libris etikett
175 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län     
Ljunggren K.G. & Eider Bertil
Häftad Gleerup, 1950 serie Skånsk senmedeltid och renässan Svensk, dansk och latinsk text Nuvarande Malmöhus län
550 sidor
   PRIS  300 Kr / 32,6 €   

Lärobok i kyrkohistorien    
Cornelius C. A.
Halvfransktband Edquist, 1862 2. uppl. Lärobok i kyrkohistorien för elementarläroverken, fläck titelbladet, nött ryg
112 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Maktkamp om ondska och godhet.     
Lindström Hans-Erik
Limhäftad Verbum, Stockholm. 1994. Originalupplaga. Om nu Gud är god - varför finns det då så mycket ondska i världen och varför har det goda så svårt att göra sig gällande?
133 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Memorabilier    
swedenborg Emanuel
Inb.skyddsomslag Raben & Sjögren 1988 ISBN 91 29 58617 8 svartvita illustrationer av Fibben Hald
235 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Morten Luther    
Pontoppidan Morten
Inb.dekorerad pärm Det Nordiske Forlag 1902 svartvita bilder dansk text
140 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Människoöden i Psalmboken    
Hagelin Gösta
Häftad J.A.Lindblads Förlag 1944 med 32 porträtt
320 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Människoöden i Psalmboken    
Hagelin Gösta
Häftad J.A.Lindblads Förlag tredje samlingen 1953 med 15 illustrationer
286 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Människoöden i psalmboken 1-3    
Hagelin, Gösta
3 volymer Häftad Lindblads, Uppsala 1953 3 vol. :Del 1. 320 s., ill. Del 2. 320 s., ill. Del 3. 288 s., ill .
928 sidor
   PRIS  250 Kr / 27,2 €   

Nathan Söderblom.     
Nystedt Olle
Förlagets halvklotband SKD 1931 illustrerad. Kort levnadsteckning.
238 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Nunnorna i Venedig    
Laven Mary
Förlagsband m skyddsomslag. Historisk Media 2004 illustrerad. Om klosterliv och trotsade löften. Recensionsexemplar
285 sidor
   PRIS  140 Kr / 15,2 €   

När stunderna växla och skrida    
Söderblom Nathan
Inb.skinnrygg och hörn Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1935 ex.libris etikett ryggen blekt
314 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Olavus Petri i tal och skrift    
Petri Olavus
Ryggklotband bonniers 1925. Religionens människor och dokument. Valda stycken utgivna av Lydia Wahlström
180 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Rapporten om Jesus    
Lehmann Johannes
Inbunden skyddsomslag Berghs 1970 protokoll över en förfalskning skyddsomslaget slitet
183 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Religionens form och funktion    
Ringgren Helmer
Häftad Gleerups 1992 vilken funktion har religionen i individens och samhällets liv ?
170 sidor
   PRIS  110 Kr / 12,0 €   

Röda fanor tankar och bilder ur Frälsningsarmens värld    
Frälsningsarmen
Inbunden utan skyddsomslag Frälsningsarmens Förlag Stockholm 1952
190 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Samtal fyra möten på den andliga resan    
Halldorf Peter
Inbunden skyddsomslag Cordia 2002 svartvita illustrationer Martin Lönnebo / Wilfrid Stinissen m.fl.
141 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Sankt Jakobs Klockor    
Ydén-Dandgren Ingrid
Förl pappband m ill pärm, Bokförlaget Cathilica 1994. Illustrerad av Maria Heed. Från Neisse till Stockholm, om Elisabethsystrarnas pionjärer
190 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Stormansfru och helgon. Birgittanoveller    
Dixelius Hildur
Trådhäftad, J A Lindblads förlag Uppsala 1951. Ej uppskuren.
99 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Svensk Sjömanskyrka 100 år 1869-1969    
Red. Hofgren Allan
Inb.skyddsomslag Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag 1969 svartvita foton skyddsomslaget lite nött i ovankanten
116 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Svenska psalmer    
Frostenson Anders
Inb, W & W 1954 teckningar av Mark Sylwan.
126 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

The Glory of Christmas 1-3    
Life time book
Three volume cloth time 1963 illustration. The Glory of Christmas, The Merriment of Christmas & The Pageantry of Christmas
336 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, newly translated out of the Original Greek and with the former translations diligently compared and revised by His Majesties spedial Command. Appointed to be read in Churches    
Flera
Printed by the Assigns of Thomas Newcomb and Hennry Hills, deceased. Printers to the Quens most Excellent Majesty 1711. Inbunden i wrikwt dekorerat läderband där främre pärmen saknas. Illustrerad. Opaginerad.
700 sidor
   PRIS  3000 Kr / 326,1 €   

Trefaldighetskyrkans orgel. Kristianstad 1619-1961    
Friis Niels
Eget förlag 1961. Häftad. Med sammanfattning på tyska och engelska. Mycket gott skick.
40 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Two Arabic versions of the Book of Ruth     
Bengtsson Per
Häftad Lund Univ. Press 1995 text edition and language studies. Studia Orientalia Lundensia 6.
214 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

ur Gamla testamentet    
Urval Anderberg Bengt
Inb.dekorerad pärm Gidlunds klassiker för ungdom 1986 ISBN 91-7844-050-5
223 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Vite Krists klockor    
Söderberg Bengt
Häfte Allhem, 1973 illustrerad. Gudstjänsten Symboler Redskap
16 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Äventyr ur Bibeln    
Dahler Etienne
Dekorerat förlagsband Bokorama 1985 ISBN 91-7024-206-2 fina färgillustrationer Skapelsen och Patriarkerna
146 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €