Bokväsen/Allmänt

Tillbaka till kategorier

Albert Bonniers Förlag 100 år 1837-1937. En krönika i bild    
Bonnier Åke red.
Bonniers 1937. Linneband i stort fomat. Gott skick. Opaginerad.
500 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Barn och Böcker    
Bolin Greta & von Zweigbergk Eva & Örvig Mary
Häftad, R & S 1961 illustrerad. En orientering.
246 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Berömda boktryckare.    
Nordqvist Nils
Häftad Sällskapet Bokvännerna 1954 illustrerad.
268 sidor
   PRIS  140 Kr / 15,2 €   

Bibliofila klubbens publikationer 1946-1954    
Janson Gösta
Häfte mauritzon 1966 Utvidgat särtryck ur Biblis. 1966. Bibliofila klubbens publikationer 1946-1954
15 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Bokbinderiboken.     
Wahlström Lars
Kartonnageband Sveriges Bokbinderiidkareförening, Stockholm 1967. Frontplansch i färg, övriga teckningar och fotografier i svartvitt. Första upplagan. Information omindustrielllt bokbinderi. Riktar sig såväl till studerande som till professionella trycksaksbeställare.
60 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Boken i kulturlivet    
Gamby Erik
Häftad Bokgillets Förlag 1958 studier och debattinlägg ägarnamn
154 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Boken som konst    
von Holten Ragnar redaktör
Nationalmuseum/Föreningen för bokhant- verk, 1983. Illustrerat förlagsband.
96 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Bokens historia.    
Dahl Svend
Klotband forum 1961 illustrerad 2:a omarbetade upplagan
288 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Bokframställning.    
Smith Jokum
Förlagets pappband Forum, 1970. illustrerad. Boken och de grafiska yrkena. Manuskript och illustrationer. De tre tryckmetoderna. Sättning. Klichétillverkning. Papper. Tryckning. Binderiarbetet.
100 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Bokläsaren    
Nowak Lilian
Limhäftad / Pocket. Sveriges Radios förlag. EKO. 1971. En översikt över nordisk forskning efter 1945, med annoterad bibliografi. Första översikt som har gjorts över forksningen om bokläsning och människors förhållande till litteratur i Sverige, Norge, Danmark
209 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Boktryckarekonstens i Sverige Fyrahundraårsfest i Stockholm 1-10 juli 1883    
Flera
Kongl. Boktryckeriet P.A. Norstedt och söner 1885. Beskrivning av förberedelserna, programmet och festen. Deltagarförteckning.
30 sidor
   PRIS  250 Kr / 27,2 €   

Boktryckarkonst    
Elge Leonard
Blått linneband med tryck Norstedt & Söner 1915 bilaga på pappersprover illustrerad nött i ovan och nederkant på ryggen
156 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Boktryckerikonstens uppkomst och fortgång uti Sverige    
Alnander Johan
Häftad Allhems Förlag 1959 delvis ouppskuren
104 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Bondgods och rövarromaner    
Nordqvist Nils
Häfte biblioteksförlaget 1968 illustrerad. Kring boktryckaredynastin Lindh i Örebro och Stockholm.
64 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Bra Böcker under 2500 år    
Jansson R
Linneband/skyddsomslag, Bra Böcker 1990, illustrerad.
349 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Burning books and leveling Librairies Extremist violence and cultural destructio    
Knuth Rebecca
Praeger 2006. Hardcover with dustjacket. ISBN 02759990079.
233 sidor
   PRIS  240 Kr / 26,1 €   

Claudius Örnhielms bibliotek. Bokskatter i en 1600-talssamling    
Nyberg Folke
Tore och Herdis Modeens stiftelse publikation nr 8 2006. Häftad.
84 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Den svenska boken under 50 år  Visa bild på boken  
Svensson Georg/Ahlenius Holger
Häftad, Bonniers 1943, ouppskuren. Utgiven med anledn av Sv Bokhandlareför:s 50-årsjubileum.264
264 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Dracula celebrating 100 years    
Shepard Leslie and Power Albert editors
Mentor Press 1997. Softcover. A collection of essays exploring a wide range of aspects on Bram Stokers book.
192 sidor
   PRIS  130 Kr / 14,1 €   

Editiones principes av klassiska författare    
Olsson Bror
Klotband med pappersomslag. Gebers förlag, 1954 illustrerad. Grafiska Institutets Skriftserie, Nr 9
65 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

En liten skara äro vi.   Visa bild på boken  
Lundin Susanne
Dekorerat pappband.Carlssons. 1992 illustrerad. En studie av typografer vid 1900-talets första decennier. Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund, 29
218 sidor
   PRIS  75 Kr / 8,2 €   

En presentation. Allhems förlag. Bibliografi.     
Hellichius Jarl red.
Rött linneklotband med blindprägling och förgyllningar. Atlantis 1986. Illustrerad i färg och svartvitt. Uppsatser om förlaget följt av en bibliografi över 768 titlar
175 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga.    
Johansson J. Viktor
Wahlström och Widstrand 1952. Häftad och ouppskuren. Författarens namnteckning. Mycket gott skick.
317 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Författare och översättare i södra Sverige    
Red: Barbro Arte och Lena Måndotter
Häftad, Kulturarbetsförmedlingen i Malmö 1991
377 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Försvar för boken    
Duhamel Georges
Wahlström och Widstrand 1949. Häftad med skyddsomslag.
104 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Försäljningskatalog över sällsynta böcker och skrifter    
Thulin P.
Häftad Almqvist & Wicksell. 1968. illustrerad. Försäljningskatalog över sällsynta böcker och skrifter utgivna av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien 1739-1967.
123 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Graphica 1953    
Sandström Sven red.
Häftad. Lund 1953 illustrerad. Första årgången. Tryckt i 1400 exemplar
28 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Johannes Gutenberg 1400-1468    
Presser Helmut Dr.
Häftad germany 1968 illustrerad. printing transforms the world : die Druckkunst verändert die Welt. Utställningskatalog Text german/english
126 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Klart för tryck    
Hasllberg Åke
Pappband Spektra 1989 illustrerad. Allt om sätt och tryckmetoder, reproduktion, manus, original, typografi, bildhantering.
262 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Kulturen 1961 Tema. Bok och skrift.   Visa bild på boken  
Bengtsson, Bengt [red.]
Pappband Lund illustrerad Kulturens årsbok Tema: Bok och skrift. Tidiga textstilar, Kalligrafi och keramik, Heliga bokstäver i silver m.m.
200 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Kungens böcker    
Palmstierna Carl-Fredrik & Stillert Willy
Halvklotband/skyddsomslag Allhem 1962 illustrerad. Ett reportage om Gustaf VI Adolfs privata bibliotek.
154 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Lustresor på bokfloden. Första samlingen    
Nyman Thure
Förlagets klotryggband med grönt pärmpapper, rygg- & pärmtitel i guldtryck Bokvännerna. Stockholm, Victor Pettersons Bokindustri AB, 1959 illustrerad.
107 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Min bohusländska bokhistoria    
Berthelius Per-Henrik
Båtdokumentationsgruppen 1988. Klot- band med skyddsomslag. ISBN 9197057096.
223 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Mina böcker    
Silfverstolpe Gunnar Mascoll
Bokvännens julbok 1955. Häftad. Namnteckning
107 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Now the news     
Bliss Edward
Hardcover with d/jColumbia University Press, cop. 1991 xiii.Now the news the story of broadcast journalism
575 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Några anteckningar ur de svenska barntidningarnas historia    
Palme Ulric Sven
Häfte Åhlén & Åkerlunds förlag 1963 illustrerad.
31 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Olympiska publikationer     
Pettersson S.U.
Häfte, SOF-bulletin no.13, sammanställning av svenska OS- litteratur från SOF.
16 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Om bokförlag och bokhandel    
Bonnier Tor
Häftad. Bonniers förlag, 1948. Sätryck ur Handeloch näringsliv
30 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Om Himmelens wäder    
Dalin Olof
Förlagsband Skolan för Bokhantverk, 1953 Illustreret. Fyra Prosa-stycken ur Witterhets-Arbeten. utkom 750 ex.
36 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

PhiloBiblion.    
Bury Richard De
Förlagets typografiskt dekorerade vita klotband Sällskapet Bokvännerna, Stockholm 1967.
108 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Profver från Generalstabens litografiska anstalt Stockholm    
Generalstabens litografiska anstalt
Dek.pärm Generalstabens litografiska anstalt Stockholm 1896 Kungl. Boktryckeri. 4 s. + 22 tabl. Stämplat tekniska yrkesskolan Malmö.
26 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Skånska antikvariat    
Ambrius Jonny
Klotband Malmö 1989 illustrerad. Ett översiktsverk över skånsk antikvariatshistoria
110 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Stiernhielms Hercules    
Stiernhielm Georg med kommentar och utgiven av Noreen Erik
Gleerups 1936. Trådhäftad. Gott skick. Namnteckning.
30 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Svenska Akademien i sin samtid. En idéhistorisk studie del 1    
Segerstedt Torgny
Inbunden Norstedts 1986, skyddsomslag
363 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Svenska Bokbindarförbundet under 25 år    
Weidenhayn Albin
Privatinb.Arbetarnas Tryckeri 1918 minnesskrift svartvita foton
184 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Svenska Folkböcker    
Sahlgren Jöran
AB Bokverk 1946-54. I-VI skinnband. Samling av gamla skillingtryck, ej visor eller andra sångbara dikter.
2300 sidor
   PRIS  600 Kr / 65,2 €   

Vem är vem i barn- och ungdomslitteraturen Författare och illustratörer utgivna i Sverige 1945-1980    
Furuland Lars och Örvig Mary
Rabén och Sjögren i samarbete med Svenska Barnboksinstitutet 1984. Rött klotband i mycket gott skick.
372 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Vägvisare för bokvänner    
Persson Jerker & Larsson Ann red.
Häftad svenskmanus 1996. Här finns de flesta av Sveriges antikvariat efter landskapsvis. Tips om allt inom bokväsende.
322 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €