Skönlitteratur Svensk/Äldre skönlittaretur

Tillbaka till kategorier

1. Noveller - Tizians madonna, En kort bekantskap, En idyll i staden och Flickan med slöjan 2. Qvinnoöden 3. Det var en gång. Sagor för små och stora    
Nyblom Helena signaturen H.
1. Norstedt 1875, 2. Norstedt 1888 och 3. Gernandts 1897 inbundna i gediget halv- klotband i mycket gott skick. 337, 484, 196. Namnteckning.
1017 sidor
   PRIS  700 Kr / 76,1 €   

Allmogeberättelser    
Bondeson August
Pappband bonniers 1910 ur innehåll, Jon i Slätthult, Marknadsgubbar på sjönevad, Allmogeberättelser.
175 sidor
   PRIS  130 Kr / 14,1 €   

Araber skildringar från Algeriet    
Roos Anna Maria
Halvfranskt band Hiertas Bokförlag 1905
332 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Bendel & Co    
Berger Henning
Inb pappband, Bonniers 1910, 2:a uppl.
447 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Berättelser och Utkast    
Ahlgren Ernst
Haeggströms Förlags-Expedition 1888. Samtida halvfranskt band med guld i ryggen. Förord av Axel Lundegård. Något slitna hörn. Namnteckning.
243 sidor
   PRIS  300 Kr / 32,6 €   

Borgare. Noveller    
Nordström Ludvig
Nonniers 1909. Halvfranskt band i mycket gott skick. Originalutgåva.
302 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Chi-mo-ka-ma     
Andersson, Dan
Häftad Bonniers 1920 originalutgåva. Berättelser från norra Amerika. Namnteckning..
126 sidor
   PRIS  250 Kr / 27,2 €   

Dansen på Frötjärn    
Bergman Hjalmar
Inb pappband, Bonniers 1920.
287 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Den stora grufstrejken del 1-2    
Zola Èmile
Bonniers 1903. Två delar sammanbundna i ett halvfranskt band. Illustrerad av franska konstnärer
619 sidor
   PRIS  160 Kr / 17,4 €   

En smålänning eller sin egen lyckas smed    
Sandberg Algot
Inb.dekorerad pärm Svenska Bokförlaget 1910 svartvita illustrationer
598 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Fadren    
Strindberg August
Rött linneband Dekoration på pärm och rygg Bonniers Förlag 1912
118 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Flickan i Stadsgården    
Blanche August
Halvfranskt band Bonniers Förlag 1928 med färgbilder avEinar Nerman
372 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Från Vasatiden    
Blink Carl
Albert Bonniers Förlag 1897. Dekorerat förlagsband. Gustaf II Adolf och hans samtida - förra delen En konung med Guds nåde -senare delen Guds utkorade hjelte. En historisk-romantisk skildring.
885 sidor
   PRIS  400 Kr / 43,5 €   

Fröken Barfelts hemlighet. Historisk roman från Carl XIIs tid I-II    
Lodbrok
Nils Gleerup 1882. Två röda, rikt dekorerade och blindpressade klotband i gott skick. Originalutgåva.
752 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Hector Servadacs resor och äfentyr i verldsrymden    
Verne Jules
Inb. svart konstläderband gulddekor på ryggen Beijers Bokförlagsaktiebolag 1893 illustrerad i svartvitt
478 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Hvita damen på Stockholms slott och borgarblod    
Thomasson Nils
Inb.med gulddekor Kungsholms Bokförlagsexpedition 1909 slitna pärmar
367 sidor
   PRIS  140 Kr / 15,2 €   

Lifknektens berättelser. Om händelser ur Gustaf II Adolfs historia    
Starbäck C Georg
Inb m klotrygg, Beijers Bokförlag 1909.
356 sidor
   PRIS  160 Kr / 17,4 €   

Literärt album andra årgången innehällande vitterhetsstycken och poemer    
Meyer Gustaf redaktör
Lamm, Stockholm, 1878. Blindpressat dekorerat klotband med helt guldsnitt.
174 sidor
   PRIS  130 Kr / 14,1 €   

Modern En berättelse.    
Ahlgren Ernst och Lundegård Axel
Haeggströms Förlags-Expedition 1888. Samtida halvfranskt band med något nötta hörn. Namnteckning.
292 sidor
   PRIS  250 Kr / 27,2 €   

Mr Patersons Äventyr i Montr Carlo    
Segercrantz Gösta
Rött konstläderband med dekoration på pärm och rygg Bonniers 1919 stämpel och namnteckning
219 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Nils Bosson Sture. Historisk roman i tre samlingar    
Starbäck C. Goerg med teckningar af Nyström-Stoopendahl Jenny
Beijers 1894 Guldhalsbandet, Konungakronan och Testamentet, Tre röda, rikt dekorerade och blindpressade klotband i mycket gott skick.
1980 sidor
   PRIS  300 Kr / 32,6 €   

Nya Funderingar    
Cederström Gustaf
Rött linneband med gulddekor Norstedt & Söners Förlag 1917 svartvita bilder
176 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Samlade Allmogeberättelser del I och II    
af Geijerstam Gustav
Gernandts Folkbibliotek 1898. Inbunden i ett halvklotband Illustrationer av Albert Engström
867 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Samlade skrifter    
Levertin Oscar
Albert Bonniers förlag. 1-24 tretton privatbundna - Hedbergs - halvfranska Band, Legender och visor, Dikter femte uppl 1916, Ungdomsnoveller, Lifvets fiender och Magistrarne i Österås första uppl 1909, Rococonoveller och Sista noveller andra 1907, Från Gusstaf III:s dagar och Diktare och drömmare tredja 1908. Svenska gestalter tredje 1907, Essayer första 1907, Carl von Linné och Johan Wellander tredje resp andra 1908, Svensk litteratur, första 1908, Nordisk litteratur och Utlandsk litteratur första 1909, Teater och drama under Gustaf III andra 1911, Svensk konst och svensk natur samt Niclas Lafrensen dy, första 1910, Utländsk konst och Jaques Callot, första 1911, Resebref och För och mot. första 1908
6000 sidor
   PRIS  1500 Kr / 163,0 €   

Samlade visor    
Taube Evert
Bonniers 1946. Originalutgåva. Nio delar inbundna i 3 halvfranska band i stort format. Den gyldene fredens ballader 80, Bröllopsballader o Rosenrim 99, Kärleks- visor och sjöballader och Visorna ur på kryss med Ellinor 76;Sju sjömansvisor, Byssan lull samt Flickan i Havanna 114, Fritiof Anderssons visbok 91, Himlajord 57; Ultrmarin 101, Sjösalaboken 81, Ballader i Bohuslän 71. Med bilder av Kurt Jungstedt och Bertil Lybeck.
874 sidor
   PRIS  900 Kr / 97,8 €   

Stalky & C:o    
Kipling Rudyard
Halvfranskt band Malmö Världlittraturens Förlag 1929
136 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Svenska författare Samlade arbetendel 1-3    
Nicander Karl Aug.
Inb.gulddekor på pärmen Bonniers 1860 lite lösa i ryggen sidorna lite gulfläckiga
1314 sidor
   PRIS  350 Kr / 38,0 €   

Tankar och teckningar    
Heidenstam Verner von
Halvfransktband Bonniers förlag, Stockholm 1899. originalupplaga nött rygg
222 sidor
   PRIS  300 Kr / 32,6 €   

The Life and Voyages of Christopher Columbus.    
Irving Washington
Zacharias Hæggström, 1843, andra upplagan. By Washington Irving. Abridged by the same for the use of schools. Med upplysande Noter, en kort Grammatik och fullständig Ordbok.
342 sidor
   PRIS  280 Kr / 30,4 €   

Under Cromwell och Carl den andre    
övers.Hallbäck Henric
Halvfranskt band två delar Nils Segerströms förlag 1876 ägarnamn lite nött pärm och några små fläckar
267 sidor
   PRIS  130 Kr / 14,1 €   

Unge Karl-Bertil von Birck.    
Heller Frank
klotband. Dahlbergs förlag. 1917 ou. äventyrsserie
255 sidor
   PRIS  300 Kr / 32,6 €   

Ur hvardagslifvet.     
Dilling L
Inb vackert band m jugendmotiv, Fahlcrantz & Co 1898. Samlade skisser och berättelser.
172 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Vapensmeden    
Rydberg Viktor
Albert Bonniers Förlag 1912. Sjätte upp- lagan. Halvfranskt band.
255 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Veri similia I- II    
Ekelund Vilhelm
2 volymer Häftad Bonniers 1915-16 originalupplaga. Del II Nya meditationer. 172 + 162 s fina ex.
334 sidor
   PRIS  400 Kr / 43,5 €