Böcker 1700-tal/Allmänt

Tillbaka till kategorier

Borgersmännerne och jul-klappen    
von Holthusen C.G.
Häfte (Samtida gråpappomslag saknas)Sthlm, Zetterberg, 1789. Comedie i tvånne acter. Upförd på Kongl.svenska dramatiska theatern första gången 20/12 1788.
16 sidor
   PRIS  800 Kr / 87,0 €   

Communion-bok    
Rittmeyers M. J.
Halvfransktband tryckeriet hos directeuren Joh. Henr. Werner. Åhr 1730 originalupplaga. Communion-bok, kallad Guds barnas himmelska frögde-måltid på jorden. Eller Anderika böner, som förr, wid och efter aflösningen och then h. nattwarden Tilökning af några anderika sånger ... öfwersatte af C.J.L.", dvs. C.J. Lohman. S. 523-. Förtitelblad saknas samt två registersidor samt sidan tre och fyra, hårt skuren.
624 sidor
   PRIS  450 Kr / 48,9 €   

Cora, eller Solens prästinna    
Kotzebue August von
Häftad (grå pappersomslag saknas) Henrik A. Nordström, : MDCCXCIV 1794. Drame i fem acter. Öfversättning af Gabriel Eurén. Antagen at upföras på Kongl. Dramatiska Theatern.
140 sidor
   PRIS  450 Kr / 48,9 €   

General Schlenzheim och dess familie    
Spiess Christian Heinrich
Häfte (gråpappersomslag saknas) Johan Christ. Holmberg Stockholm, 1796. Skådespel i fyra acter; öfversatt af herr Envallsson. Upfördt första gången på kongl. mindre theatern i Stockholm d. 13 januarii 1796.
94 sidor
   PRIS  450 Kr / 48,9 €   

Geografie för begynnare    
Djurberg Daniel
Samtida halvfransktband tryckt hos Nils Magnus Lindh. På eget förlag Örebro, 1805 Femte uplagan 12:o. fint ex. namnad samtid.
388 sidor
   PRIS  450 Kr / 48,9 €   

Ludvik XIV:ds tidhvarf. I-II.     
Voss C. D.
Halvläderband med marmorerade pärmar Wiborgs Förlag Stockholm 1825.. Två delar i ett Del 1 XIV + 222, VIII + Del 2, 222 s. samt 4 kopparstuckna porträttsplanscher och 2 kopparstuckna titelbladsporträtt
444 sidor
   PRIS  350 Kr / 38,0 €   

Schriften    
Gessners Salomon
Halvfranskt band edman Upsala, 1795 3 vol. i 1, innehåll: Bd 1 : Der Tod Abels 187 s.; Bd 2 : Daphnis 186 s.; Bd 3 : Idyllen 178 s. Nött riss och skadad rygg, inlaga fín.
551 sidor
   PRIS  400 Kr / 43,5 €   

Svenska archivum Innehållande Handlingar uti Svea Rikes historia    
Gjörwell Carl Christof. Kongl. Bibliothecarie och utgivare
Häftad gråpapper Stockholm, original tryckt hos Johan A. Carlbohm. 1790. Första bandet innehållande: Företal och Första stycket - Annaler.
48 sidor
   PRIS  400 Kr / 43,5 €   

Then Swenska Psalm-boken, Med de Styckersom ther till höra och på följande sida uppreknade finnas. Uppå Kongl. Majts nådigste befalning, årt 1695 öfwersedd och nödtorfteligen förbätrad    
Olika
Lange, Götheborg 1757. I ett skinnband sammanbunden med "Evangelis och Epistler, på alla Söndagar, Högtider och Helgedagar, såsom ock ther til hörige Collecter och Böner" också Lange, 1757. 780 resp. 538 sidor. Bandet saknar spånne men i övrigt i gott skick.
1318 sidor
   PRIS  1400 Kr / 152,2 €   

Voyage sentimental en France 1-2    
Sterne Laurence och Duporcahal C illustrationer
A Londres 1784. Båda delarna i ett kalvskinns- band med guldtryck i rygg. Gott skick. Namnteckning.
288 sidor
   PRIS  1200 Kr / 130,4 €   

Åminnelse-tal öfver välborne Herr Detlof Heykensköld    
Leyonmarck Gustaf Ad.
Öfver Kongl. Maj:ts Troman, Bergs-Rådet ochVetenskaps Academiens Medlem, Väl- borne Herr Detlof Heykensköld, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien den 27 Jan. 1776. Tryckt hos Johan Georg Lange 1776. Siidenklädda, hårda pärmar.
24 sidor
   PRIS  450 Kr / 48,9 €