Litteraturhistoria/Författare

Tillbaka till kategorier

A mode of melancholy. A study of William Styrons novels    
Herion-Serafidis Elisabeth
Almqvist & Wiksell Int 1995. Häftad med skyddsomslag. Språk engelska.
176 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Anders Österlings skrifter 1944-1963    
Tottie Thomas
Häftad Norstedts 1964 illustrerad. Bibliografi ouppskuret ex. exlidris
223 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Apa eller Ängel    
Irvine William
Häftad ouppskuren Natur och Kultur 1957
291 sidor
   PRIS  110 Kr / 12,0 €   

Bernhard Cronholms brevväxling    
Carlsson Signe och Palmborg Nils
Häftad delvis ouppskuren C.W.K.Gleerup 1949 svartvita fotografier ur en tidningsmans korrespondens kanterna på pärmen mörknade
393 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Berömda tyska berättare    
Urval Edfelt Johannes
Inb.linneband Folket I Bilds Förlag 1959 teckningar av Börje Sandelin
310 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Bo Bergman. Människan och diktaren    
Asplund Karl
Förlagsband, W & W 1970.
267 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Bobbed hair and bathtub gin    
Meade Marion
Writers running wild in the twenties! Doubleday, 2004. Hardcover with dust- jacket.
340 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Brev till en ung flicka    
Fröding Gustav
Bonniers 1964. Kammarbiblioteket. Mycket gott skick.
105 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Danska bilder    
Franzen Lars-Olof
Förlagets dekorerade pappband Wahlström & Widstrand 1971 Punktnedslag i dansk littratur 1880-1970
212 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Den brinnande skogen    
Axberger Gunnar
Hft, R & S 1969. En studie i Hjalmar Bergmans diktning. Ägarnamnt.
244 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Den främmande förförerskan. Svenska synpunkter på Karen Blixen    
Holqvist Ivo redaktör
Makadam och Centrum för Danmarks- studier 2013. Inbunden med skydds- omslag. Som ny.
374 sidor
   PRIS  160 Kr / 17,4 €   

Den okände Poe    
Furhammar Leif
Häftad bokgillet 1963. E.A. Poes estetiska skrifter i urval kommenterade, översatta och försedda med en efterskrift. Understykningar med rödpenna.
127 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Det mångstämmiga rummet    
Hästbacka Elisabeth
Hft, Hjalmar Bergman Samfundet 1990. Hjalmar Bergmans romankonst 1913-1918. Ägarnamnt, snedläst.
357 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Diderots dialog  Visa bild på boken  
Josephs Herbert
Förlagsband Carlssons, 1993. Behandlar utifrån dialogromanen "Rameaus brorson" (1762). Diderots filosofiska tänkande och de språkteorier han arbetade med. Vidare får vi veta en del om hans tankar inför sin tids konst och litteratur. D. ser gesten som en föregångare till språket och ett kapitel beskriver gestiskt uttryck i poesin
267 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Edgar Allan Poe en litteraturhistorisk studie    
Bjurman Gunnar
Gleerups 1916. Häftad. Ouppskuren.
448 sidor
   PRIS  250 Kr / 27,2 €   

Ekelöf Gunnar    
Sommar Carl Olov
Inb blått pappband m guldtryck, Bonniers 1990, Svalans svenska klassiker. Dikter och prosastycken i urval av Carl Olov Sommar.
378 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Ellen Key    
Ottelin Odal
Häfte Ellen Keys stiftelse Strand, 1953 illustrerad.
22 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Eländets triumfator    
Wallroth Per
Hft, Hjalmar Bergman Samfundet 1992. Studier i Hjalmar Bergmans roman Knutsmässo marknad. Ouppskuren.
222 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

En bok om Hjalmar Guldberg    
Carlson Stig och Liffner Axel
INb.skyddsomslag FIBs Lyrikklubbs Bibliotek nr.15 illustrationer i svartvitt
84 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

En bok om Nils Ferlin    
redigerad av Carlson Stig och Liffner Axel
Häftad FIB:s Lyrikklubb 1955 svartvita illustrationer
87 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Epistlar till vänner    
Bengtsson Frans G. Bengtsson
Inbunden skyddsomslag Wiken 1993
251 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Esaias Tegnér. En monografi i bild    
Eliaeson Åke/Olsson Bror
Förl benvita klotband m sk omsl, Allhems förlag 1949 illustrerad.
177 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Fragment och aforismer    
von Heidenstam Verner
Häftad delvis ouppskuren Bonniers 1959 Studier kring Heidenstam av bl.a Fredrik Böök Örjan Lindberger Ingvar Holm m.fl.
341 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Franskt 1600-tal    
gullberg hjalmar
häftad Norstedts 1962 utgivna av Olle Holmberg gulnad ikanterna lite sliten i ena hörnet
478 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Från Birgitta till Piraten. Litteraturstudier av en filolog    
Noreen Erik
Bonniers 1942. Häftad och i mycket gott skick.
188 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Fröding Ett diktarporträtt    
Olsson Henry
Ryggklotband/skyddsomslag (skadat) norstedts1950 illustrationer
414 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Fröding ett diktarproträtt    
Olsson Henry
Häftad delvis ouppskuren Norstedts 1951 svartvita foton märke efter liten vikning i ena hörnet
443 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Goethe liv och diktning    
Viëtor Karl
Inb m sk omsl, Natur & Kultur 1953. Ägarnamnt, sk omsl ngt nött.
333 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Gustaf Fröding     
Leijonancker Eric
Ryggklotban Harriers förlag 1960.
197 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Gustav Frödings diktning    
Svenson Frey
Privatinb.Bonniers ou.1916 sliten rygg och hörn
245 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Gösta Oswald    
Holm Birgitta
Häftad, Bonniers 1969 Gösta Oswald hans liv och verk och hans förbindelse med det svenska 40-talet. Ägarnamnt
391 sidor
   PRIS  160 Kr / 17,4 €   

Hans Järta och litteraturen    
Dixelius Olof
Häftad Almqvist & Wiksell, 1973. Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825) serie: Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien, Med engelsk sammanfattning
178 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

I lejonets tecken    
Qvarnström Gunnar
Hft, Gleerup 1959. En studie i Hjalmar Bergmans symbolkonst. Ägarnamnt.
142 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Jag blir galen    
Olsson Ulf
Inbunden skyddsomslag Brutus Östlings Bokförlag Symposium 2002 Strindberg vansinnet och vetenskapen
323 sidor
   PRIS  170 Kr / 18,5 €   

Jan Myrdal bibliografi    
Jansson Britta-Lena
Häftad Oktoberförlaget, 1977 illustrerad. . Jan Myrdal. En kronologisk bibliografi 1943-1976.
192 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Konst och motstånd.     
Vinterhed Kerstin red.
Häftad DN-förlag 1987. Tre debatter om Peter Weiss trilogi.
166 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding!    
Michanek Germund
Förl band m sk omslag, Bonniers 1988. 265 brev till Gustaf Fröding från män och kvinnor.
313 sidor
   PRIS  125 Kr / 13,6 €   

Kärlek och fadershus farväl    
Linder Erik Hjalmar
Förl band m sk omslag, Bonniers 1973. Hjalmar Bergmans liv och diktning från Markurells i Wadköping till Farmor och Vår Herre. Ägarnamnteckning.
367 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Litteraturhistorisk Minnesbok    
Wennström Torsten
Gleeerupska 1939. För studentexamen. Häfte.
63 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Littteraturhandboken    
Dahlström Britt redaktör
Författarlexikon och litteraturöversikter Forum 1991. Femte omarbetade och ut- ökade upplagan. Inbunden. 1600 författarbiografier från Homeros och Sapfo till Garcia Márqus och Klas Östergren.
800 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Livstidsmänniskan    
Lindqvist Sven
Inbunden skyddsomslag Ordfronts Förlag 1992 en samling förtätade meditationer och analyser av satsers innebörd från Lao Tse till Proust
236 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Menniskans historia    
Geijer E.G.
Halvfranskt band Norstedt & Söner 1856 efter det muntliga föredraget upptecknade,redigerade och utgivna af Sigurd Ribbinglite nött på rygg och kanter
341 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Min kusin Gustav Fröding    
Fröding-Torgny Siri
Häftad ouppskuren J.A.Lindblads Förlag 1953 med 44 svartvita illustrationer
165 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Människan som djur    
Nordwall-Ehrlow Rut
Dekorerat förlagsband Liber Förlag 1983 ISBN 91-40-04890-X illustrationer i svartvitt En studie i P C Jersilds föfattarskap
255 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Orienterig    
Harrie Ivar
Häftad Hugo Gebers Förlag 1932
221 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Poets on the Peak. Gary Snyder, Philip Whalen and Jack Kerouac in the North Cascades    
Suiter John text och foto
Counterpoint 2002. Häftad. Som ny. ISBN 1582432945.
340 sidor
   PRIS  250 Kr / 27,2 €   

På tunet därhemma    
Laxness Halldor
Pappband m skyddsomslag, Norstedts 1979, omslag av Karl-Erik Forsberg
219 sidor
   PRIS  60 Kr / 6,5 €   

Samhällstyper och Medborgarideal    
Fogelklo Emilia
Häftad Bonniers Förlag 1926 nött pärm
164 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Skulle jag sörja, då vore jag tokot, en bok om Lucidor    
Säfve Torbjörn
Förlagsband Samspråk 1990 illustrerad. Lucidors poesi : ett litet urval om diktaren Lasse Lucidor (Lars Johansson 1638-74).
128 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Sub Luna och andra Karlfeldtsessäer    
Hildeman Karl-Ivar
Förl band i klot, ej skyddsomslag, W & W 1966. Denna bok är nr 1 i Karlfeldt-samfundets skriftserie.
191 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Sven Lidmans livsuppgörelse - mot bakgrund av Ibsens Peer Gynt    
Brattemo Carl-Erik
Bokförlaget Doxa 1983. Häftad o.u.
275 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Svensk litteratur efter 1900    
Henriques Alf
Forum 1945 4-6 tusendet. Inbunden.
309 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Sveriges folk Vakna Vakna! 1o2    
Norrel Anders
Häftad ouppskuren Bröderna Lagerströms Förlag 1940 Vad jag sände Heidenstam 1934 lite nötta pärmar
416 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Så minns vi Gustaf Fröding     
Michanek Germund
Förlagsband/skyddsomslag Lindblads. Uppsala 1960 illustrerad.
333 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Talat glöms men skrivet göms    
Öhrn Magnus
Inbunden skyddsomslag Ellerströms 2005 svartvita illustrationer en studie i Fritiof Nilsson Piratens författarskap
325 sidor
   PRIS  120 Kr / 13,0 €   

Törnrosdiktaren och andra porträtt    
Olsson Henry
Häftad Natur och Kultur 1956 illustrationer i svartvitt understrykningar med blyerts
301 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Vilhelm Moberg,sanningen och friheten    
Vilhelm Moberg-sällskapet
Häftad dekorerad pärm V.Moberg-sällskapet i samarbete med ABF-Stockholm 1998 minnesord på försättsbladet
116 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Vilhelm Mobergs emigrantepos    
Eidevall Gunnar
Häftad, Norstedts 1974. Studier i verkets tillkomsthistoria, dokumentära bakgrund och konstnärliga gestaltning. Boken ej uppskuren.
358 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Vintergatan    
Redaktionen-
Svensk författarförenings kalender 1894 - 1.a årg. bidrag från H.M. Konung Oscar II över Ernst Beckman till N.P. Ödman. Norstedt&Söners förlag. Klotband med gulstryck.
319 sidor
   PRIS  150 Kr / 16,3 €   

Äran, kärleken, klassen    
Edström Mauritz
Limhäftad Forum 1976. Äran, kärleken, klassen en bok om Ivar Lo-Johanssons författarskap
264 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €