Juridik & Kriminologi/Juridik

Tillbaka till kategorier

Brott och straff i Sovjet    
Neznanskij Friedrich
Förlagsband m skyddsomslag R&S 1985
316 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Civilrätt 20 upplagan    
Agell och Malmström
Liber 2007. Häftad. ISBN 9789147086993 Som ny. Oanvänd.
440 sidor
   PRIS  110 Kr / 12,0 €   

Den svenska domarkulturen     
Modéer Kjell Å.
Häftad Lund 1954 illustrerad. Europeiska och nationella förebilder
88 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

En svensk Dreyfus-skandal    
Stolpe Sven
Häftad Norlin, 1951 illustrerad. Torsten Kreuger ännu en gång
140 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder    
Bernitz Ulf et al
Juristförlaget 1991 tredja upplagan. Illustrerat förlagsband.
230 sidor
   PRIS  130 Kr / 14,1 €   

Folkrätt & stormaktspolitik    
Göthe, Erik
Häftad Hägglunds 1992. underst.
143 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Högbroforsen. Värdet och värdeförstörelsen    
Svenska Handelsbanken
Häftad SHB 1955. Ett genmäle från Svenska Handelsbanken. Torsten Kreugers energiska anklagelser att bl a SHB skulle ha utplundrat Högbroforsen
416 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €   

Juridiska problem-i företag och familj    
Andersson Jan-Olof Ekström Cege Palmgren Olle
Häftad Liber 1988 bilaga om familjerätt medföljer understrykningar med blyerts namnteckning lite nött på rygg och hörn
341 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Justtia och Clio. Årets skärvor från skrivbord och katedrar.    
Modéer KjellÅ
Corpus Juris förlag 1990. Häftad. Som ny. ISBN 9197007943.
216 sidor
   PRIS  140 Kr / 15,2 €   

Lärobok i Civilrätt för nybörjare    
Björling C.G.
Gleerups 1947. Elfte uppplagan. Privat halvklot (Nanna Grönwalls Eftr.).
346 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Makt och rätt    
Strahl Ivar
Dekorerat pappband Iustus Förlag 1994 ISBN 91-7678-271-9 Tionde uppl.bearbetad av Stig Strömholm Rättsidens gång genom historien-från Babylonien till FN
164 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Restliv og retspleje i England    
Petersen Theodor
Häftad nordiskforlag köpenhavn 1949
300 sidor
   PRIS  70 Kr / 7,6 €   

Rätten (om)kring Øresund    
Flodgren Boel & Nielsen Ruth
Häftad København Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 + tab.
233 sidor
   PRIS  160 Kr / 17,4 €   

Straffrätten introduktion    
Wennberg Suzanne
Häftad Jurist förlaget andra upplagan 1991 många understrykningar i boken namnteckning
106 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Svensk Författnings-Samling för 1834    
Olika ämbetsmän
Band från "tiden". Innehållande: N:o 1-45 jemte Bihang, Kronologiskt och Alpha- betiskt Sak-Register.
350 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Svensk internationell beskattningsrätt    
Mattsson Nils
Dekorerat pappband Norstedts Juridik fjortonde upplagan 2004 ISBN 91-39-20365-4
243 sidor
   PRIS  100 Kr / 10,9 €   

Svensk internationell privat-och processrätt    
Bogdan Michael
Dekorerat pappband Femte upplagan Norstedts juridik 1999 ISBN 91-39-20178-3 vikmärken på pärmarna understrykningar med färgpenna
330 sidor
   PRIS  90 Kr / 9,8 €   

Transportförsäkring av varor    
Flera
Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund, Malmö, 1957. Försättsblad av Roland Svensson. Blått linneband.
243 sidor
   PRIS  200 Kr / 21,7 €   

Utlåtande av Juristkommissionen i Wennerströmaffären    
Justitiedepartementet
Häfte Statens offentliga utredningar 1964:15 ägarnamn
117 sidor
   PRIS  80 Kr / 8,7 €